Մասնակցության հայտ/Application form - 2023
Մասնակցության հայտ/Application form - 2023
Մասնակցության հայտերն ընդունվում են ս/թ դեկտեմբերի 8-ից մինչև 2023թ.-ի փետրվարի 8-ը:
The applications are welcomed since 8st of December. The deadline is 8st of February, 2023.