Հովանավորներ՝

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն