Skip to content Skip to footer

Խաղացանկ

«Արմմոնո» 22-րդ Միջազգային թատերական փառատոն

«Արմմոնո Plus» 7-րդ հանրապետական թատերական փառատոն

«Արմմոնո»

Տարիների ընթացքում փառատոնը ձեռնամուխ է լինում նոր նախագծերի և նոր խորագրերի ստեղծմանը՝ «Արմմոն-Դեբյուտ».